3158px-Herb_Polski.svg

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas I

Informujemy, że uczniowie klas I wezmą udział w programie profilaktycznym Godzina dla młodych głów”.

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie uczniów , rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym. Zbudowany został przez specjalistki: Aleksandrę Kuberską i Martę Jagodzińską, a także Weronikę Snoch i Angelikę Friedrich z Nastoletniego Azylu oraz Justynę Żukowską-Gołębiewską — psycholog, reprezentantkę Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów. Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy, których zadaniem jest otwarta rozmowa o zdrowiu psychicznym.

Czas trwania projektu: listopad 2023 – maj 2024.

Skip to content