3158px-Herb_Polski.svg

Utworzenie konta w szkole

Informacja dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta email w szkole.

Szanowni Państwo,

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu korzystamy z pakietu Google Workspace dla edukacji i pakietu Offica 365 firmy Microsoft dla edukacji. Prosimy o Państwa zgodę na utworzenie kont dla Państwa dziecka i zarządzanie tymi kontami. Pakiet narzędzi firmy Google i Microsoft, ułatwiają pracę w szkole i są używane przez kilkadziesiąt milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu będą korzystać ze swoich kont do wykonywania zadań szkolnych, korzystania z konta UONET+ (dziennik elektroniczny), komunikowania się z nauczycielami i nauki umiejętności potrzebnych do uczestniczenia w społeczności internetowej XXI wieku.

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Google:

 • Gmail
 • Classroom
 • Kontakty
 • Dysk
 • Dokumenty 
 • Formularze 
 • Keep
 • Arkusze
 • Prezentacje
 • Chat
 • Meet

W naszej szkole uczniowie mogą korzystać z następujących usług firmy Microsoft:

 • OneDrive
 • Office 365
 • Teams

Informacje dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace dla edukacji

Jakie dane osobowe gromadzą Google i Microsoft?

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu może udostępniać Google i Microsoft niektóre dane osobowe ucznia, na przykład jego imię i nazwisko, adres e-mail i hasło. Firma mogą również gromadzić dane osobowe przekazywane bezpośrednio przez uczniów, takie jak numery telefonów wymagane w celu odzyskania konta lub zdjęcia profilowe dodawane do kont.

Ponadto Google i Microsoft gromadzą informacje związane z używaniem usług przez uczniów. Obejmuje to m.in.:

 • informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu;
 • informacje z dziennika, w tym szczegóły używania usług, informacje o zdarzeniach związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika;
 • informacje o lokalizacji gromadzone różnymi metodami, w tym przy użyciu adresów IP, urządzeń GPS i innych czujników;
 • unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji;
 • pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia i przechowywania informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak Google i Microsoft wykorzystuje te informacje? 

Google i Microsoft używa danych osobowych uczniów do udostępniania, obsługi i ochrony podstawowych usług Google Workspace dla edukacji i Office 365. Google i Microsoft nie wyświetla reklam w obrębie podstawowego zestawu usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych.

Czy Google i Microsoft wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych do kierowania reklam?

Nie. W przypadku użytkowników Google Workspace dla edukacji ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji związanych z kontem Google Workspace dla edukacji i Office 365) do kierowania reklam.

Czy dziecko może udostępniać informacje innym osobom za pomocą konta Google Workspace dla edukacji?

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu zezwolono uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google, które zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom tylko w ramach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP w Świnoujściu.

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka?

Google nie udostępnia danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza firmy Google, jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z Google Workspace dla edukacji.
 • Przy pomocy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu. Konta Google Workspace dla edukacji są zarządzane przez szkołę. Administratorzy w tych placówkach mają dostęp do informacji przechowywanych na tych kontach.
 • Udostępnianie w związku z przetwarzaniem danych poza Google. Dane osobowe możemy przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla edukacji oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.
 • Udostępnianie ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli stwierdzi w dobrej wierze, że dostęp do tych danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby:
  • zapewniać zgodność z obowiązującym prawem, przepisami, procedurą prawną lub prawomocnym żądaniem instytucji państwowej;
  • egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym badać potencjalne naruszenia;
  • wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo firmy Google, użytkowników jej usług oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.

Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego.

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun?

Przede wszystkim mogą Państwo zgodzić się na zbieranie i używanie przez Google informacji o Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta Google Workspace dla edukacji dla Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z opisem zawartym w tym dokumencie. 

Po wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Workspace dla edukacji przez Wasze dziecko otrzymują Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym celu należy skontaktować się z administratorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu. Jeśli chcą Państwo nakazać zaprzestanie dalszego zbierania lub używania informacji o Waszym dziecku, mogą Państwo poprosić nas o ograniczenie dostępu dziecka do funkcji lub usług za pomocą dostępnych metod albo o całkowite usunięcie konta dziecka. Aby wyświetlić dane osobowe i ustawienia konta oraz zarządzać nimi, można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto Google Workspace dla edukacji).

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej?

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google Workspace dla edukacji należy skontaktować się z Dyrektorem Szkoły lub administratorem.

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google Workspace dla edukacji (na stronie https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w Google Workspace dla edukacji (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/). 

Usługi podstawowe Google Workspace dla edukacji są świadczone w ramach umowy na korzystanie z Google Workspace dla edukacji (dostępnej na stronie https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) Jeśli w szkole zaakceptowano Zmiany w zasadach przetwarzania danych (dostępne na stronie https://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl), należy dodać: oraz zgodnie ze Zmianami w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html).

Pytania i odpowiedzi na temat RODO – Office 365 dla Edukacji i Google Workspace dla edukacji, 


ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na założenie mojemu dziecku: ………………………………………………………………….

uczniowi klasy …………  następujących kont:

 1. Konta na Office 365 firmy Microsoft (np. Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Teams),
 2. Konta Google Workspace dla edukacji (np. Gmail, Dysk Google, Dokumenty Google, Keep, Classroom, Czat, Meet, Currents, Kalendarz, Jamboard).

oraz na zarządzanie tymi kontami przez Szkołę Podstawową nr 1 w Świnoujściu.

Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałam/em się z informacjami dla rodzica lub opiekuna o założeniu konta email w szkole oraz informacjami dla rodziców i opiekunów na temat Google Workspace dla edukacji zamieszczonymi na stronie szkoły: https://sites.google.com/a/pracowniasp1.pl/sp1/konta-uczniow.

czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

Skip to content