Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz szkolny w roku szkolnym 2021/2022

Termin 

Zadanie 

1 września 2021 r. 

Rozpoczęcie roku szkolnego (środa)

14, 16 września 2021 r. 

Zebranie z rodzicami  

wrzesień 2021 r.

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I

23-30 września 2021 r.

Uroczystości klasowe związane z Dniem Chłopaka

do 30 września 2021 r.

Konkurs plastyczny klas III na temat II wojny światowej 

14 października 2021 r. 

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 

1 listopada 2021 r. 

Wszystkich Świętych (poniedziałek)

listopad 2021 r. 

Dzień Patrona. Szkolne obchody Narodowego Święta 

Niepodległości

listopad 2021 r.

Konferencja dla rodziców – pedagodzy i psycholodzy

16, 18 listopada 2021 r.

Zebrania z rodzicami

25 listopada 2021 r. 

Światowy Dzień Pluszowego Misia

23-29 listopada 2021 r. 

Uroczystości klasowe związane z  Andrzejkami

6 grudnia 2021 r. 

Mikołajki szkolne 

grudzień 2021 r.

Akcja charytatywna ,,Szlachetna Paczka” / Paczka Jedynki

14, 16 grudnia 2021 r.

Otwarte drzwi – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i o ocenie nagannej z zachowania za I semestr

15-22 grudnia 2021 r.

Jasełka szkolne, wigilie klasowe (forma do wyboru)

23 – 31 grudnia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

styczeń 2022 r. 

Klasowe uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

25, 27 stycznia 2022 r.

Klasowe podsumowanie I semestru z rodzicami

28 stycznia 2022 r. 

Zakończenie I semestru

31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Ferie zimowe

14-28 lutego  2022 r. 

Bal karnawałowy 

14 lutego 2022 r.

Walentynki

1-8 marca 2022 r. 

Uroczystości klasowe związane z Dniem Kobiet 

wiosna 2022 r. 

Promocja Szkoły 

21 marca 2022 r. 

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 2022 r.

Udział uczniów w konkursie Matematycznym KANGUR

marzec  2022 r. 

Rekolekcje wielkopostne

14 – 19 kwietnia 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna

26, 28 kwietnia 2022 r.

Otwarte drzwi

24-26 maja 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

28-29 kwietnia 2022 r.

Święto Flagi, Święto Konstytucji 3-go Maja

17, 19 maja 2022 r.

Zebranie z rodzicami – powiadomienie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych przedmiotów i 

o ocenie nagannej z zachowania za I semestr.

19-26 maja 2022 r.

Klasowe uroczystości związane z Dniem Matki 

1 czerwca 2022 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu

23 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas 8

24 czerwca 2022 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Ferie letnie

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Data

Dzień

Uwagi

02.11.2021 r.

wtorek

dzień wolny (po Wszystkich Świętych)

12.11.2021 r.

piątek

dzień wolny (po 11 Listopada)  

07.01.2022 r.

piątek

dzień wolny (po Trzech Królach)

24-26.05.2022 r.

3 dni

Egzamin ósmoklasisty 

04.05.2022 r.

środa

weekend majowy 

17.06.2021 r.

piątek

dzień wolny (po Bożym Ciele)

Skip to content