3158px-Herb_Polski.svg

„W cudownym świecie z Wami niebieskimi motylami”

Kolejne projekt Dzieci ze świetlicy klas pierwszych biorą udział w projekcie edukacyjno-społecznym „W cudownym świecie z Wami niebieskimi motylami”. Cele projektu: Poszerzanie świadomości społecznej wśród dzieci i młodzieży na temat autyzmu. Kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród dzieci i młodzieży. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość. Aktywizacja dzieci i młodzieży sprzyjająca zrozumieniu emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju. Wysłuchaliśmy opowiadania Joanny Chmielewskiej „Czarodziejka” z serii Bajki bez barier cz. II Autyzm, wykonaliśmy motyle z paseczków papieru. Jeszcze troszkę zadań do wykonania przed nami, wykonamy wszystkie. Oczywiście podzielimy się naszymi działaniami w następnej relacji.

Skip to content