3158px-Herb_Polski.svg

Procedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B

Załącznik nr 1

 do zarządzenia nr 5/2019

Dyrektora Szkoły

 

 

Procedura postępowania wobec osób wchodzących do budynku A i budynku B Szkoły Podstawowej nr 1
w Świnoujściu 

 

 

 1. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem szkoły bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi do budynku szkoły, jest osobą obcą (“gościem”).

 2. Osoba taka jest zobowiązana do wchodzenia do szkoły głównym wejściem i udania się do sekretariatu, w którymi informuje pracownika sekretariatu o celu wejścia do budynku szkoły.

 3. Pracownik sekretariatu powiadamia pracownika szkoły o przyjściu do niego “gościa”, ten oczekuje w sekretariacie na pracownika szkoły. Pracownik szkoły przychodzi do sekretariatu po “gościa” i odprowadza go po wizycie do drzwi szkoły. Pracownik sekretariatu ma obowiązek wpisania wizyty do “Księgi wejść” znajdującej się w sekretariacie szkoły, podając imię i nazwisko “gościa”, godzinę wejścia do szkoły oraz cel, godzinę wyjścia.

 4. Każda osoba w szkole w charakterze gościa jest zobowiązana nosić identyfikator z napisem “Gość”.

 5.  Rodzice dzieci przedszkolnych zaprowadzają i odbierają dziecko z właściwej sali, pozostawiają je pod opieką nauczyciela i niezwłocznie opuszczają budynek szkoły. 

 6. Rodzic lub opiekun zgłaszający się po dziecko, powinien oczekiwać na zakończenie zajęć przed wejściem do szkoły.

 7. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.

 8. W czasie zajęć lekcyjnych rodzice nie mogą wchodzić do budynku szkoły.

 9. Nauczyciele spotykają się z rodzicami tylko na swoich dyżurach po godzinie 14:25. 

 10. Rodzice nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływać nauczycieli w celu przeprowadzenia z nimi rozmowy, wchodzić do szatni uczniowskich czy stołówki szkolnej.

 11. W przypadku, gdy osoba obca wzbudza poczucie zagrożenia lub stwarza realne zagrożenie dla osób przebywających w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia pracownik pełniący dyżur przy wejściu do szkoły zawiadamia natychmiast Dyrektora Szkoły. Dyrektor w przypadku odmowy dobrowolnego opuszczenia szkoły może wezwać Policję.

 12. Rodzic/opiekun prawny może wejść do budynku szkoły w celu odebrania dziecka ze świetlicy, dokonania wpłaty za obiady dla dziecka lub przyprowadzenia/odebrania dziecka-ucznia klasy I w pierwszych 3 tygodniach roku szkolnego.

 13. Obiad rodzicom/opiekunom wydawany jest w godzinach 12:50-13:15 lub 13:50-14:15.

 14. Rodzice uczniów niepełnosprawnych mogą przebywać w szkole w czasie lekcji przy sali lekcyjnej, w której dziecko jest obecne na zajęciach.

 15. Za prowadzenie “Księgi wejść i wyjść” odpowiada pracownik sekretariatu.

Skip to content