3158px-Herb_Polski.svg

Organizacja drzwi otwartych w dn. 14.12 i 16.12

Organizacja drzwi otwartych 14,16.12.2021 r.

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP

wtorek 14.12.2021 BUDYNEK A

czwartek 16.12.2021 BUDYNEK B

 

  • Nauczyciele są dostępni online na Teams w wyznaczonej godzinie 16.45-18.00; 
  • Rodzic w e-dzienniku informuje wcześniej nauczyciela o chęci spotkania, nauczyciel w odpowiedzi zwrotnej wyznacza rodzicowi godzinę spotkania online; nauczyciel w kalendarzu Teams wpisuje spotkanie z konkretnym uczniem z wyznaczeniem czasu;
  • Wychowawca obowiązkowo wyznacza godzinę spotkania stacjonarnego w szkole rodzicom uczniów zagrożonych oceną niedostateczną lub oceną naganną z zachowania w wiadomości w e-dzienniku; spotkanie odbywa się w pełnym reżimie sanitarnym; 
  • Szczegółowych informacji udziela wychowawca klasy.
Skip to content