3158px-Herb_Polski.svg

Konkurs Wiedzy Ekologicznej 

UWAGA!!!

W związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych.

➤ Dla klas 7-8 przewidujemy Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Zakres materiału:

  • podstawowe pojęcia ekologiczne: gatunek, nisza ekologiczna, zakres tolerancji ekologicznej, populacja, biotop, biocenoza, ekosystem, sukcesja

  • łańcuchy i sieci pokarmowe ekosystemów

  • zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby i zjawiska z nimi związane ( eutrofizacja, erozja, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze )

  • formy ochrony przyrody ( ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, rezerwaty przyrody, parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne )

Zgłoszenia udziału potwierdzamy u nauczycieli biologii do końca tygodnia

Termin 24 kwietnia o godz. 12.45 sala 73

 

➤ Dla klas 4-8 konkurs Plastyczny na plakat pod hasłem „Planeta kontra tworzywa sztuczne”.

  • technika dowolna

  • format prac A4

  • prace podpisujemy na odwrocie-Imię i nazwisko, klasa

 

Skip to content