Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy

W klasie IIB na dwóch godzinach lekcyjnych wdrożony został program InterACT. Jest to program edukacji antydyskryminacyjnej, którego celem jest kształtowanie adekwatnych postaw wśród dzieci wobec różnych form niepełnosprawności, w tym także zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział w programie dzieci uczą się jak adekwatnie reagować na różne formy niepełnosprawności, co robić, a czego nie robić, by komunikowanie się było skuteczne i przebiegało w przyjemnej atmosferze.

Uczniowie kl. IIB obejrzeli filmiki InterACT z udziałem kukiełek, z dużym zaangażowaniem rozmawiały na tematy poruszane w filmach i wykonywały prace w zeszytach ćwiczeń. Na zakończenie, dzieci otrzymały dyplomy uczestnictwa.

Skip to content