3158px-Herb_Polski.svg

Informacja o obiadach w miesiącu listopad 2022r. /aktualizacja/

Informacja o obiadach

w miesiącu listopad 2022r.

/aktualizacja/

dla uczniów i nauczycieli uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1

w budynku A przy ulicy Narutowicza 10 i w budynku B przy ulicy Witosa 12

 !!!    Wpłaty za obiady przyjmowane są

 od 21.10.2022 – 28.10.2022r.

/bardzo proszę o terminowe wpłaty/

Odpłatność za obiady

Uczniowie: 20 dni x 8 zł = 160 zł

Nauczyciele: 20 dni x 16 zł = 320 zł

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Świnoujściu 42 1240 3914 1111 0000 3087 6491

W tytule przelewu dla ucznia z budynku A, B proszę napisać:

imię i nazwisko ucznia, klasa, budynek A, B obiad listopad 2022, bez dni: …

                                                                                                                                     

W tytule przelewu dla nauczyciela proszę napisać:

imię i nazwisko nauczyciela, budynek A, B, obiad listopad 2022, bez dni: …

Wydawanie obiadów w dniach:

02.11.2022r. – 10.11.2022r.

14.11.2022r. – 30.11.2022r.

/razem 20 dni/

!!! Osoby, które nie złożyły deklaracji obiadowej na rok szk. 2022/2023, proszę o złożenie w sekretariacie szkoły w budynku A lub B.

!!! W przypadku braku terminowej wpłaty

obiad nie zostanie wydany.

Skip to content