3158px-Herb_Polski.svg

Delegacja SP1 w Volkstrauertag

Delegacja SP1 w Świnoujściu wzięła udział w dniu 19 listopada w Volkstrauertag (Dzień Żałoby Narodowej) na cmentarzu wojennym w Golm. Uczczono pamięć o poległych w czasie wojen oraz o ofiarach przemocy i terroryzmu. Wspomniano także ofiary wojen toczących się obecnie na naszym globie, m.in. na Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie.

Skip to content