3158px-Herb_Polski.svg

LIST OTWARTY DO RODZICÓW UCZNIÓW

LIST OTWARTY DO RODZICÓW UCZNIÓW

Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.”

Maria Dąbrowska

Szanowni Państwo!

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego na półkach waszych pociech często stoją rządkiem poukładane różne kolorowe książeczki a w miarę, jak dzieciom przybywa lat, ich ilość topnieje? Ustępują one miejsca różnym gadżetom, grom komputerowym, telewizorowi. Na taki stan rzeczy ma wpływ wiele czynników, dlatego warto już dziś podjąć próbę przywrócenia książkom honorowego miejsca w naszych domach.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” i otrzymała dofinansowanie na zakup książek dla dzieci. Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej uczniów naszej szkoły oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Dobroczynny wpływ czytania książek na ogólny rozwój dziecka jest niezaprzeczalnym faktem. Warto zatem dokonać wszelkich starań, aby zachęcić i zmotywować dzieci do czytania. Zadaniem szkoły jest wytworzenie silnej motywacji do lektury, uczynienie kontaktu z książką zajęciem atrakcyjny. Trzeba tu jednak wyraźnie podkreślić, że wychowanie do lektury nie należy wyłącznie do zadań placówki oświatowej. Musi się odwoływać również do zaangażowania rodziców. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy im! Przekazujmy to, co najlepsze. Dołóżmy wszelkich starań, aby dzieci rozwijały się harmonijnie i wyrosły na mądrych, szczęśliwych ludzi.

Pamiętajcie Państwo o tym, że nawyk i potrzeba czytania książek muszą powstać w dzieciństwie. Jest to zatem jedna z cenniejszych inwestycji w przyszłość naszych pociech i nie żałujcie czasu spędzonego przy wspólnej lekturze książek. Te chwile mogą być niezapomnianą lekcją rodzicielskiej miłości, zbliżycie się do siebie i razem będziecie pracować nad wykreowaniem lepszej rzeczywistości. Zbudujecie szczególnego rodzaju więź emocjonalną pomiędzy Wami a dziećmi. W głośnym czytaniu chodzi przecież tak naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, a przy tym miłość.

Dążymy do wspólnego celu: pragniemy wychować dzieci na inteligentnych, wrażliwych, otwartych na świat młodych ludzi. Jak zrealizować ten scenariusz? Jak sprawić, by dziecko wyrosło na człowieka zdrowego emocjonalnie, samodzielnego i mądrego, dobrze radzącego sobie we współczesnym świecie, umiejącego wykorzystać swoje predyspozycje i uzdolnienia? Czytajcie razem z własnymi dziećmi – nawet jeśli z ich półek już dawno zniknęły równo poukładane kolorowe książeczki. Nie wciągajcie tej czynności w poczet przymusowych zadań szkoły. Wiele zależy od Państwa! Pamiętajmy bowiem, że „dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca.” (Kornel Makuszyński). 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu

Nauczyciele bibliotekarze

Grono Pedagogiczne

Skip to content