3158px-Herb_Polski.svg

Spotkanie nt. bezpieczeństwa w klasie IA

W środę 25 mają klasę IA odwiedził Pan Tomasz Kuczyński, które przeprowadził z dziećmi zajęcia z zakresu poruszania się w mieście, uświadomienia jakie zagrożenia mogą je spotkać, jak mają ich unikać i jak reagować. Podczas spotkania omówiliśmy sytuacje, które dzieci mogą spotkać na co dzień oraz sytuacje ekstremalne. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób bezpiecznie ewakuować się z klasy w czasie pożaru, jak reagować w sytuacji napadu oraz w jaki sposób zabezpieczyć się w sytuacji, kiedy atakuje nas pies. Każde dziecko miało możliwość przećwiczenia prezentowanych treści, które były dla nich niezwykle interesujące.

Serdecznie dziękujemy Panu Tomaszowi za odwiedziny i przekazanie wiedzy oraz wielu ciekawostek. Zapraszamy ponownie!

Skip to content