3158px-Herb_Polski.svg

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

na rok szkolny 2022/2023

 

Dnia 27 września 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

 

Komisja wyborcza w składzie:

Edyta Ścisłowska-Farkas – wicedyrektor Szkoły Sp.1.;

Helena Rzepecka – nauczyciel muzyki – opiekun SU,

Katarzyna Cyran – nauczyciel języka polskiego – opiekun SU

 

Uczniowie SU z poprzedniego roku szkolnego chodząc z urną 

wyborczą zbierali głosy od uczniów wszystkich klas w budynku b przy ul. Witosa 12.

 

W wyborach głosowało łącznie 510 uczniów i zdecydowaną 

większością głosów przewodniczącym SU na rok 2022/2023 został Kacper Mikiewicz uzyskując 133 głosy. Miejsce drugie zajęła Julia Sieroczek dostając 57 głosów. Pozostałymi członkami SU zostali:

Klaudia Bukowska, 

Kornelia Korba, 

Zuzanna Chyła, 

Julia Lange, 

Yevhenii Naidiuk, 

Wiktor Patecki, 

Karolina Narczewska.

 

Wszystkim startującym w wyborach serdecznie gratulujemy, a nowemu Samorządowi życzymy mnóstwo sukcesów oraz owocnej pracy.

 

Skip to content