OBIADY – PAŹDZIERNIK 2021

Zgodnie z regulaminem korzystania z obiadów wydanym przez panią

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Miasto Świnoujście w Świnoujściu

Opłatę za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry, od 20 do 26-ego każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zaprowiantowania.

Prosimy o wpłatę od 20 września do 26 września 2021r. na miesiąc październik 2021r.

z godnie z informacją jak niżej:

OBIADY – PAŹDZIERNIK 2021

Informacja o obiadach za miesiąc październik 2021r. dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr1 w budynku A przy ulicy Narutowicza 10 i w budynku B przy ulicy Witosa 12

Wydawanie obiadów w dniach:

od 01.10.2021r. do 29.10.2021r.

Odpłatność za obiady:

Uczniowie: 21 dni x 6 zł= 126,00
Nauczyciele: 21 dni x 10zł= 210,00

UWAGA

Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły:

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Świnoujściu
42 1240 3914 1111 0000 3087 6491

Jednocześnie należy być świadomym, że uczeń rozpocznie korzystanie z obiadów po dwóch dniach od dokonania wpłaty.

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia, klasę , budynek do którego uczęszcza: Budynek A:Narutowicza 10 lub Budynek B:Witosa 12 oraz wskazanie dni w których uczeń nie będzie jadł obiadu.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby obiad można odebrać w stołówce szkolnej.

Skip to content