3158px-Herb_Polski.svg

MUTYZM WYBIÓRCZY – O LĘKU BEZ LĘKU

Październik to miesiąc świadomości mutyzmu wybiórczego. W ramach obchodów tego miesiąca w
roku 2021 został stworzony ogólnopolski projekt edukacyjny adresowany do klas IV-VIII.
Tegoroczne hasło to:

„MUTYZM WYBIÓRCZY – O LĘKU BEZ LĘKU”

Celem projektu jest zwiększenie świadomości o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm
wybiórczy i zapewnienie wsparcia dzieciom dotkniętym lękiem przed mówieniem – nie tylko ze
strony rodziców, nauczycieli i specjalistów, ale także ze strony rówieśników.
Projekt „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku” ma za zadanie uzmysłowić odbiorcom, że
każdy z nas może pomóc drugiej osobie wyjść z milczenia.
Do udziału w tym projekcie w naszej Szkole przystąpiła klasa VII b. Koordynatorem
projektu była p. Joanna Migacz oraz wychowawczyni klasy Helena Rzepecka.
Projekt składał się z dwóch części: teoretycznej, w której uczniowie zapoznali się szerzej z
tematyką dotyczącą mutyzmu wybiórczego oraz części praktycznej, w której uczniowie
wykonywali zadania opracowane na trzech stopniach trudności. Drugą częścią zadań praktycznych
było zaprojektowanie i stworzenie plakatu dotyczącego mutyzmu wybiórczego, który można będzie
powiesić w naszej szkole w październiku przyszłego roku z racji miesiąca świadomości mutyzmu
wybiórczego.
Po rozwiązaniu wszystkich zadań przez klasę i przesłaniu odpowiedzi do organizatorów
koordynatorzy projektu oraz klasa uzyskała Certyfikat Polskiego Towarzystwa Mutyzmu
wybiórczego pod honorowym patronatem rzecznika Praw Dziecka.

Skip to content