3158px-Herb_Polski.svg

Konkurs Literacki ,,Moja rodzina to jedna drużyna”

Konkurs Literacki ,,Moja rodzina to jedna drużyna”

 1. 6-7

Rodzina.… To przestrzeń, którą tworzą wszyscy jej członkowie. Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie dodatkową okazją do wspólnego spędzania czasu oraz wzmacniania istniejących więzi w rodzinie.

ORGANIZATORZY:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu
 •  Nauczyciele odpowiedzialni: Maria Żółtowłos, poloniści, katecheci

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych
 • Umacnianie wpływu rodziny jako wzorca prawidłowych zachowań
 • Prezentacja i popularyzacja twórczości literackiej

UCZESTNICY KONKURSU:

 • Uczniowie klas 6-7 SP 1

WARUNKI UCZESTNICTWA:

KATEGORIA- PRACA LITERACKA

 • Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza zgodnego z tematem
 • Wiersz należy oddać w formie wydruku komputerowego na kartce A4
 • Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie wpisać imię, nazwisko autora  oraz klasę

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę literacką. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawionymi na innych konkursach.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

 • Prace konkursowe należy dostarczyć do pań polonistek w terminie do 22.02. 2022 r.

OCENA PRAC:

 • zgodność z celami konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność wykonania lub napisania pracy,
 • pracochłonność wykonanej pracy

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZANIE NAGRÓD LAUREATOM

 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej szkoły
 • Laureaci otrzymują ocenę cząstkową celującą z j. polskiego

 

Skip to content