3158px-Herb_Polski.svg

Konferencja metodyczna

W dniu 20 października odbyła się w bibliotece, w budynku b, w ramach ,,Października – Miesiąca Bibliotek Szkolnych’’, konferencja metodyczna nauczycieli bibliotekarzy placówek oświatowych Świnoujścia i okolic. Podczas spotkania omówione zostały aspekty prawne pracy nauczycieli w bibliotekach szkolnych. Spotkanie było także okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń. Zaproszeni goście wzięli również udział w warsztatach z papieroplastyki oraz ,,book folding art’’ – nowe formy pracy z książką. Pani Małgorzata Leda – Łysiak zaprezentowała jak wykonać róże z krepy włoskiej techniką cukierkową. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.

Skip to content