3158px-Herb_Polski.svg

„Ja i moja rodzina”

W środę, 12 czerwca klasy czwarte uczestniczyły w Interdyscyplinarnym Międzyoddziałowym Projekcie ,,Ja i moja rodzina”.

Przedsięwzięcie już na stałe wpisało się w kalendarz działań szkoły i rokrocznie z powodzeniem jest realizowane.

Jak zawsze, nauczyciele różnych przedmiotów ułożyli ciekawe pytania i jak zawsze- były to pytania z rodziną w treści.

Oto lista tegorocznych autorów zadań :
Agnieszka Świrska Jarosz – j. polski,

Helena Rzepecka – muzyka,
Izabela Moroch, Agnieszka Iwaniuk – matematyka,

Anna Przybylska, Justyna Jeświł – język angielski,

Maria Karpeta- język niemiecki,

Robert Srzedziński- historia,

Lidia Ziontkowska- przyroda,

Maria Żółtowłos- wychowanie do życia w rodzinie.

Klasy podzielone na grupy z zapałem rozwiązywały matematyczne łamigłówki, wykreślanki, poznawały muzyczne rodziny Bachów i Straussów, wykazywały się znajomością linii i stopni powinowactwa rodzinnego, nie tylko w ojczystym języku, ale po angielsku, niemiecku. I tak w atmosferze zabawy obliczali, analizowali, rysowali, pisali, dyskutowali, słuchając piosenek o rodzinie.

Nietypowa lekcja wieloprzedmiotowa- sprawdza się kolejny raz !

Dziękujemy wszystkim, aktywnym uczestnikom projektu: uczniom klas czwartych, nauczycielom sprawującym opiekę nad klasami podczas projektu,

wreszcie- nauczycielom-autorom pytań- bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa.

                                                                       Koordynatorzy przedsięwzięcia
Lidia Ziontkowska,
Maria Żółtowłos,
Alicja Krzepińska.

Skip to content