3158px-Herb_Polski.svg

Interdyscyplinarnie na zajęciach szkolnych

W minionym tygodniu klasy 1-7 po raz pierwszy od dłuższego czasu uczestniczyły w Dniu Projektów. Tak roboczo nazwano zajęcia, które w dużej mierze miały charakter interdyscyplinarny. Zadania układali sami nauczyciele podczas warsztatów, wzorując się na idei zadań interdyscyplinarnych w ,,Szkole dla innowatora”. Uczniowie pracowali w grupach lub indywidualnie, mogli korzystać z zasobów biblioteki, świetlicy czy pracowni komputerowej. Uczniowie klas 1-3 pracowali z kreatywnymi kartami pracy. Do zadań uczniów starszych z kolei należało m.in. zbadanie wpływu hałasu na zdrowie człowieka, przejście szkolenia z pierwszej pomocy udzielanej rannemu zwierzęciu, przedstawienie gier i zabaw naszych rodziców, zaprojektowanie domku dla pszczół, zorganizowanie zawodów deskorolkowych, stworzenie planu tygodniowych wakacji dla rodziny z południa Polski, stworzenie gry terenowej, kadrów filmowych itd. Wszystkie zadania łączyły umiejętności i wiedzę z różnych przedmiotów. 

Na nieszablonowych zajęciach uczniowie stworzyli piękne prace plastyczne, wykresy, gry i plakaty. Nie ograniczał ich czas, sami planowali pracę i zarządzali czasem. Współpracowali, prosili o pomoc nauczycieli, korzystali z różnych źródeł informacji. Nie pracowali na ocenę, nie pytali się o nią. Pracowali dla siebie, w swoim tempie. Rozwijali kompetencje kluczowe tak potrzebne w codziennym życiu. 

 

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wkład pracy. To nie ostatnia tego typu całodniowa impreza edukacyjna. 

 

dav

Skip to content